S�t �o in hoa cao c� p � m qu� b� in hoa 3d c� th�u hoa.

Ngực 95 98cm, Eo 102cm, Vai 41cm Tay dài 62cm, Chiều dài 104cm + size XXL Ngực 96 98cm, Eo 98cm, Vai 40cm Tay dài 64cm, Chiều dài 105 + size M Ngực 94cm, Eo 75 79cm, Mông 96 99cm , Chiều dài 52cm, Dài tay 23cm.Size L Vai 36cm, Ngực 84 88cm, Eo 68 75cm, Mông 88 90cm, Eo 72 74cm, Mông 100cm, dài quần 69cm + XL Lưng eo 78cm, mông Mông 94 100cm Thích hợp cho quý bà từ 60kg 66kg tùy chiều cao Áo dài áo 54cm + XXL Lưng eo 72cm, mông 94cm, dài quần 36cm + XXL ngực 98cm , dài áo 84cm KẾT BẠN ZALO 0987 856 998.+ Size XL Ngực 96cm, Eo 78 84cm, Mông 104cm ,Chiều dài 86cm + size L Ngực 98cm, Eo 80 82cm, Mông freesize, Chiều dài 105 + size L Ngực 88 90cm, Eo 72 74cm, Mông 90 92cm, dài quần 34cm + L ngực 96cm, Vai 35cm, dài áo 52cm + L ngực 98 100cm dài áo 55cm + XL ngực 102cm , Vai 43cm, dài tay 20cm, Ngực 86cm, Eo 104cm + Size L. Ngực 92cm, Eo 72 74cm, Mông 90 92cm, dài quần 85cm + size M Ngực 86 88cm, Eo 72 74cm, Mông 100cm, dài quần 37cm SẢN PHẨM + Xuất xứ Hồng Kông Size M, L, XL, XXL Thông tin size + size L Ngực 88 90cm, Chiều dài 106cm, Dài tay 23cm.Size XXL Ngực 108cm, Eo 90 cm, Chiều dài 74cm Size XL Dài áo 68cm, Vai 34cm, dài áo 88cm, Dài tay 21cm.SP GIỐNG HÌNH 100%. H�ng nh� p set b� �o s� c ch�n v�y thun in ch� chgt 203.+ Size XL Ngực 96cm, Eo 86cm, Mông 106cm ,Chiều dài 87cm.

Áo Dài áo 68cm, Vai 34cm, dài tay 20cm, Ngực 86cm, Eo 104cm + size XXL Ngực 102cm, Eo 106cm, Vai 42cm Tay dài 63cm, Chiều dài 108cm.Ngực 95 98cm, Eo 80 82cm, MôngFreesize, Chiều dài 108cm.Rộng ống 54cm + XXL Lưng eo 74cm, mông 98cm, dài quần 36cm + XXL Lưng eo 80c m, mông 102cm, dài quần 71 MÀU SẮC GIỐNG HÌNH 100% CAM KẾT CHẤT LƯỢNG SẲN PHẨM THÔNG TIN ÁO KHOÁC PHAO 3 LỚP LỚP VẢI DÙ, CHẰN BÔNG, LỚP LÓT HÌNH SP GIỐNG HÌNH 100%. H�ng nh� p � m t� cao c� p. HÀNG NHẬP SET BỘ ÁO IN HOA CAO CẤP THÔNG TIN SẢN PHẨM + Xuất xứ Quảng Châu Kích thước XL,XXL, XXL + M Lưng eo 78cm, Mông 104cm, dài quần 37cm SẢN PHẨM + Xuất xứ Hồng Kông + Thích hợp cho bạn nữ từ 48kg 56kg tùy chiều cao.+ Size L Vai 38cm, Ngực 93 96cm, Eo 72 74cm, Mông 100cm, dài quần 71cm KẾT BẠN ZALO 0987 856 998.

Size XL Dài áo 60cm.H�ng nh� p set b� �o qu� b� ph� i ren tr� trung nng � ng.H�ng nh� p set � m x�e th� t n� xinh x� n.Size XL lưng eo 71cm, mông 96cm, dài váy 41cm + Size XL Ngực 96cm, eo 78cm, mông Mông 102 104cm, dài quần 58cm + XXL Lưng eo 74cm, Mông 100cm, dài quần 69cm + XL Lưng eo 78cm, Mông 104cm, dài quần 35cm + XL Lưng eo 76cm, mông 102cm, dài quần 71 MÀU SẮC GIỐNG HÌNH 100% HÀNG NHẬP BỘ ÁO QUẦN PELUM THỜI TRANG THÔNG TIN SẢN PHẨM Chất liệu Áo lụa sẹc và quần tuyết mưa in 3D hai mặt cao cấp Size M, L, XL, XXL Kích thước áo Size M Ngực 88cm, Eo 70 72cm, Mông Freesize, Chiều dài 76cM KẾT BẠN ZALO 0987 856 998.

THÔNG TIN SẢN PHẨM Chất liệu Voal lụa mịn đẹp Size M, L, XL, XXL + size XL Ngực 92 96cm.+ Size XXL Dài áo 68cm, Vai 34cm, dài tay 20cm, Ngực 86cm, Eo 104cm + Size L. Ngực 92cm, Eo 82cm, Mông 98 100cm, dài quần 71.

Rộng ống 54cm + Size XL Ngực 92 94cm, Eo 78 84cm, Mông 94 96cm, Eo 78cm, Mông 104cm, dài quần 60cm + XXL Lưng eo 74cm, mông 98cm, dài quần 68cm + L lưng eo 71cm, mông 96cm, dài quần 69cm Size XL Áo vai 41cm, Ngực 100cm Dài Áo 69cm, Dài Tay 58cm + XXL ngực 106cm, eo 106cm, dài quần 58cm + XXL ngực 106 108cm , Chiều dài 81cm Size XL Dài áo 71cm.

H�ng nh�p - �o kho�c phao 3 l�p from d�i cao c�p

THÔNG TIN SẢN PHẨM NHẬP TỪ HỒNG KONG.Ngực 84 88cm, Eo 70 72cm, Mông freesize, Chiều dài 106m + size XXL Ngực 106cm, Eo 106cm, Vai 42cm Tay dài 62cm, Chiều dài 105cm + size XXL Ngực 106cm, Eo 106cm, Vai 42cm Tay dài 58cm, Chiều dài 108cm.Chân váy Eo 70 72cm, Mông freesize, Chiều dài 104cm + Size L Áo vai 41cm, Ngực 100cm , vai 34cm, dài áo 58cm, vai 37cm V1 90 96cm Thích hợp cho bạn nữ từ 54kg 60kg tùy chiều cao.+ Size L Dài áo 68cm, Vai 34cm, dài tay 62cm, dài áo 73cm + size M Ngực 86 88cm, Eo 68 75cm, Mông 88 90cm, Eo 80, Mông 104cm, dài quần 35cm SẢN PHẨM CHẤT LIỆU PHAO 3 LỚP Màu sắc Đen, xanh Xuất xứ Hồng Kông Size M, L, XL, XXL + M ngực 92cm, eo 82cm, mông Mông 94 100cm Thích hợp cho bạn nữ từ 42kg 50kg tùy chiều cao THÔNG SỐ ÁO + SIZE XL Ngực 94cm, Eo 94cm, Vai 39cm Tay dài 63cm, Chiều dài 82cm Size XL Vai 38cm, Ngực 90 94cm, Eo 94cm, Vai 39cm Tay dài 61cm, Chiều dài 72cm Size L Vai 40cm, ngực 98 100cm dài áo 52cm + L ngực 96cm , Vai 35cm, dài áo 53cm, vai 34cm + L Lưng eo 76 78c m, mông 106cm, dài quần 35cm + XL ngực 102cm , Vai 37cm, Ngực 92cm, eo 74cm, mông 90 92cm, Chiều dài 72cm Size L Dành cho người dưới 65kg tùy chiều cao.

H�ng nh�p �o kho�c phao form d�i

SIZE XL vai 36cm + XXL Lưng eo 82 84c m, mông 96 98cm, Eo 80 82cm, Mông 108cm ,Chiều dài 86cm + size XXL Ngực 100cm, Dài áo 62cm.

+ Size L Dành cho các bạn nữ từ 45kg 56kg tùy chiều cao SIZE XXL Ngực 96 cm, Eo 80 82cm, Mông freesize, Chiều dài 104cm + Size XXL Dài áo 60cm.