Bộ 1 Masstel N406 4GB 2 Sim Bạc + Sim Viettel + Gậy Tự Sướng.

Bộ 1 Máy tính bảng Masstel Tab 825 8GB 8inch 2 Sim (Vàng) + Bao da thời trang + Bút cảm ứng Stylus Touch 1 đầu Pen-x + Sim Viettel + Thẻ nhớ MicroSd 8GB Class 4

0inch 8GB 2Sim Bạc + Sim Viettel + Thẻ nhớ MicroSd 8GB Class 4.Bộ 1 Masstel N406 4GB 2 Sim Bạc + Bút cảm ứng Stylus Touch 1 đầu Pen x.

Bộ 1 Máy tính bảng.Giới thiệu sản phẩm Bộ 1 Masstel N580 8GB 2 Sim Đen Bạc + Bút cảm ứng Stylus Touch 1 đầu Pen x.

Bộ 1 Masstel N406 4GB 2 Sim (Đen Bạc) + Bút cảm ứng Stylus Touch 1 đầu Pen-x + Sim Viettel + Thẻ nhớ MicroSd 8GB Class 4

Bộ 1 Masstel N508 8GB 2 Sim Bạc + Bút cảm ứng Stylus Touch 1 đầu Pen x.Bộ 1 Masstel N416 4GB 2 Sim 5inch Xám + Bút cảm ứng Stylus Touch 1 đầu Pen x.Giới thiệu sản phẩm Bộ 1 Masstel N416 4GB 2 Sim Bạc + Bút cảm ứng Stylus Touch 1 đầu Pen x.

0inch 8GB 2Sim Bạc + Sim Viettel.Giới thiệu sản phẩm Bộ 1 Masstel N406 4GB 2 Sim Đen Bạc + Sim Viettel + Pin Sạc Dự Phòng Genius U500 5200mAh.Giới thiệu sản phẩm Bộ 1 Masstel N508 8GB 2 Sim Xám Bạc + Bút cảm ứng Stylus Touch 1 đầu Pen x Xem thêm sản phẩm Bộ 1 Masstel N406 4GB 2 Sim Bạc + Bút cảm ứng Stylus Touch 1 đầu Pen x.

Bộ 1 Masstel N508 8GB 2 Sim Đen + Bút cảm ứng Stylus Touch 1 đầu Pen x.Giới thiệu sản phẩm Bộ 1 Masstel N406 4GB 2 Sim Bạc + Bút cảm ứng Stylus Touch 1 đầu Pen x.Bộ 1 Masstel N590 8GB 2 Sim Đen + 1 Sim Viettel.Giới thiệu sản phẩm Bộ 1 Masstel N580 8GB 2 Sim Xám Bạc + Bút cảm ứng Stylus Touch 1 đầu Pen x.

Bộ 1 Máy tính bảng Masstel Tab 715 8GB 7inch 2 Sim Đen Bạc + Sim Viettel + Gậy chụp ảnh.Bộ 1 Masstel N508 8GB 2 Sim Trắng Vàng + Bút cảm ứng Stylus Touch 1 đầu Pen x.Bộ 1 Masstel N590 8GB 2 Sim Xám Bạc + Bút cảm ứng Stylus Touch 1 đầu Pen x.