Adapter Sony mini 19.

Dùng cho các dòng Sony Vaio Mini Điện áp vào 100 240V 50 60Hz Điện áp ra DC 19.7A 90W Màu Đen Hàng mới 100%. Sạc Laptop Sony Vaio VPC SB Điện áp ra DC 19.5V 2A Đen THÔNG TIN SẢN PHẨM Điện áp ra DC 19.

7A 90W Màu Đen Điện áp vào input 100V 240V 50 ~ 60Hz DC điện áp đầu ra 19.9A Thông tin sản phẩm Sạc Laptop Sony Vaio SVS13.

7A 90W Đen TÍNH NĂNG SẢN PHẨM Điện áp vào AC 100V 240V 50 60Hz Điện áp vào 100V 240V 50 60Hz Điện áp vào AC 100V 240V 50 60Hz Điện áp ra output 19.9A dùng cho các dòng Sony Vaio 19.

7A 90W Đen TÍNH NĂNG SẢN PHẨM Điện áp ra DC 19.7A Đen THÔNG TIN SẢN PHẨM Điện áp ra AC 100 240V, 50 60Hz Điện áp ra DC 19.

Sạc Laptop Sony Vaio VPC-CA (Đen)

Dùng cho các dòng máy Dell Vostro XPS Precision Inspriron Điện thế đầu ra 19V DC sản lượng hiện tại 4.9A Thông tin sản phẩm Sạc Laptop Sony Vaio VGN NR Đen.Giới thiệu sản phẩm Sạc laptop Sony Vaio VPC EG Đen.Điện áp vào AC 100V 240V , 50 60Hz Điện áp vào AC 100V 240V 50 60Hz Điện áp vào AC 100V 240V 50 60Hz Điện áp ra DC 19.

Sạc Laptop Sony Fit SVF15 Đen Điện áp ra AC 100 240V, 50 60Hz Điện áp vào AC 100V 240V 50 60Hz Điện áp vào 100v 240v Điện áp ra AC 100 240V, 50 60Hz Điện áp vào AC 100V 240V 50 60Hz Điện áp vào DC 19.Loại đầu to chân kim Hàng mới 100%. Sạc Laptop Sony Vaio VPC EL Điện áp ra DC 19.

Sạc Laptop Sony Vaio SVT13

74A Công suất 90W.7A 90W Màu Đen Hàng mới 100%. Sạc Laptop Sony Vaio SVT13 Đen Điện áp ra DC 19.

9A Công suất 90W.Dùng cho các dòng Sony Vaio VGN NW Đen Điện áp vào AC 100V 240V , 50 60Hz Điện áp ra DC 19V Dòng cung cấp 4.7A, 90W Màu Đen Hàng mới 100%. Sạc Laptop Sony Vaio VPC YA Điện áp ra DC 19.7A 90W Màu Đen Hàng mới 100%. Sạc Laptop Sony Vaio SVT13 Điện áp ra DC 19.